Thomas A. E. Andersen

CEO

CEO i Danish Aerospace Company A/S. Tiltrådt som CEO og bestyrelsesmedlem i november 2011 (fratrådte bestyrelsen i december 2015). Thomas A. E. Andersen blev efter færdiggørelsen af sin kandidat fra DTU, som civilingeniør, ansat i DAMEC Research (senere Danish Aerospace Company). Bestyrelsesmedlem af Rumforskningsudvalget fra 2018 
og Danish Aerospace Company – North America, Inc. fra 2017. Direktør i Aquaporin Space Alliance ApS, Danish Aerospace Medical Company A/S og Danish Aerospace Company A/S. Freelance tekstforfatter gennem 21 år på Ugebladet Ingeniøren, hvor han skrev om rumfart og astronomi. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: 15.576 stk. =0,14%

Niels Heering

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019 (bestyrelses-medlem siden 2017). Niels Heering er uddannet cand.jur. i 1981 og har virket som advokat siden 1984. Han blev ansat i Gorrissen Federspiel 1981 og blev partner i 1986, managing partner i 2003 og bestyrelsesformand 2010 til 2015. Niels Heering varetager herudover tillidsposter i en række virksomheder og fonde.

Vurdering af afhængighed: Ikke-uafhængig. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: 38.941 stk. =0,36%

Søren Bjørn Hansen

Næstformand

Næstformand i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019 (bestyrelsesformand fra 2012 – 10. april 2019). Søren Bjørn Hansen er uddannet cand.polit. og har været direktør i flere af M. Goldschmidt Holdings datterselskaber siden 2007. Søren Bjørn Hansen har siden 1. januar 2017 været viceadministrerende direktør i M. Goldschmidt Holding A/S. Søren Bjørn Hansen varetager herudover en række tillidsposter i andre virksomheder.

Vurdering af afhængighed: Ikke-uafhængig. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: direkte og repræsenteret af Silver Bear Holdings Aps: i alt 47.162 stk. =0,43%

James ’Jim’ Zimmermann

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019. James Zimmerman har en Master of Arts fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies i Washington DC. James Zimmerman er præsident for International Space Services, Inc. og fungerer også som Past President for International Astronautical Federation. James har fungeret som den europæiske repræsentant for NASA i 12 år. Han har mere end 35 års international erfaring inden for rum- og videnskabsprogrammer og politiske udviklinger i USA og Europa. James Zimmerman er desuden driftskonsulent for Danish Aerospace Company’s amerikanske datterselskab, der er under stadig opbygning.

Vurdering af afhængighed: Ikke-uafhængig. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: 18.000 stk. = 0,17%.

Tina Moe

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019. Tina Moe er uddannet cand. polyt og Ph.D. Hun har haft en 7 årig forskerkarriere på DTU efterfulgt af en ledelseskarriere i det private erhvervsliv hos Novo Nordisk, NNE og Alectia. Hun har haft toplederstilling som general manager for NNE Danmark med en omsætning over 1 mia dkk og direktør i ALECTIA for den internationale division, der bygger fabrikker for føde- og drikkevarer samt medicinalprodukter.

Vurdering af afhængighed: Uafhængig. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: 15.576 stk. = 0,14%.