Thomas A. E. Andersen

CEO

CEO i Danish Aerospace Company A/S. Tiltrådt som CEO og bestyrelsesmedlem i november 2011 (fratrådte bestyrelsen i december 2015). Thomas A. E. Andersen blev efter færdiggørelsen af sin kandidat fra DTU, som civilingeniør, ansat i DAMEC Research (senere Danish Aerospace Company). Bestyrelsesmedlem af Rumforskningsudvalget fra 2018 
og Danish Aerospace Company – North America, Inc. fra 2017. Direktør i Aquaporin Space Alliance ApS, Danish Aerospace Medical Company A/S og Danish Aerospace Company A/S. Freelance tekstforfatter gennem 21 år på Ugebladet Ingeniøren, hvor han skrev om rumfart og astronomi. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: 15.576 stk. =0,14%

Niels Heering

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019 (bestyrelses-medlem siden 2017). Niels Heering er uddannet cand.jur. i 1981 og har virket som advokat siden 1984. Han blev ansat i Gorrissen Federspiel 1981 og blev partner i 1986, managing partner i 2003 og bestyrelsesformand 2010 til 2015. Niels Heering varetager herudover tillidsposter i en række virksomheder og fonde.

Vurdering af afhængighed: Uafhængig. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: 48.700 stk. =0,45%

Søren Bjørn Hansen

Næstformand

Næstformand i Danish Aerospace Company A/S siden 2019. Søren Bjørn Hansen er uddannet cand.polit. og har været direktør i flere af M. Goldschmidt Holdings datterselskaber siden 2007. Søren Bjørn Hansen er i dag administrerende direktør i M. Goldschmidt Holding A/S og varetager herudover en række tillidsposter i andre virksomheder.

Vurdering af afhængighed: Ikke-uafhængig. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: direkte og repræsenteret af Silver Bear Holdings Aps: i alt 72.500 stk. = 0,67%

James ’Jim’ V. Zimmerman

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019. James V. Zimmerman har en Master of Arts fra Johns Hopkins University School of Advanced International Studies i Washington DC. James V. Zimmerman er præsident for International Space Services, Inc. og fungerer også som Past President for International Astronautical Federation. James har fungeret som den europæiske repræsentant for NASA i 12 år. Han har mere end 35 års international erfaring inden for rum- og videnskabsprogrammer og politiske udviklinger i USA og Europa. James V. Zimmerman er desuden driftskonsulent for Danish Aerospace Company’s amerikanske datterselskab, der er under stadig opbygning.

Vurdering af afhængighed: Uafhængig. Antal af aktier direkte og inddirekte ejet i Danish Aerospace Company A/S: 18.000 stk. = 0,17%.